Lezingenreeks Lam Gods

UNIEKE BEELDEN VAN HET LAM GODS

www.kikirpa.be

 

HERBELUISTER DE LEZINGEN

Marc Boone (UGent) MP3 - De stad Gent en de Bourgondische 'Staat' in de vijftiende eeuw
Frederik Buylaert (UGent) MP3 - De Gentse opdrachtgevers: de families Vijd en Borluut in historische context
Aleksandra Pizurica (UGent) MP3 - Digitalisering en wiskundige analyse van parels en materiaalweergave in het Lam Gods
Till-Holger Borchert (Groeningemuseum) MP3 - Jan en Hubert van Eyck, en de werkplaatspraktijk van Van Eyck
Luc Dequeker (KULeuven) MP3 - Joodse 'conversos' op het Lam-Godsretabel van Van Eyck
Karel Mortier (Voormalig Politiecommissaris Stad Gent) MP3 - De diefstal van het paneel der rechtvaardige rechters
Marc de Mey (UGent-VLAC) MP3 - Middeleeuwse Optica, Licht en Perspectief in het Lam Gods
Anne van Grevenstein (UvA) en Hélène Dubois (KIK-IRPA) MP3 - De restauratie van het Lam Gods: historiek en vooruitblik

 

INFO OVER DE SPREKERS EN HUN LEZING

MAX MARTENS

 

MARC DE MEY

 

FREDERIK BUYLAERT

Lezing "De opdrachtgevers van het Lam Gods: de families Vijd en Borluut in historische context" - Frederik Buylaert & Erik Verroken

 

MARC BOONE

Lezing "Gent en de Bourgondische 'staat' in de vijftiende eeuw"

 

ALEXANDRA PIZURICA

 

TILL-HOLGER BORCHERT

 

LUC DEQUEKER

 

KAREL MORTIER

http://www.academiapress.be/de-verdwenen-rechters.html
presentatiedia's

 

PETER SCHMIDT

http://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Schmidt

 

HUGO VAN DER VELDEN

Boek in voorbereiding Hubert and Jan van Eyck. The Ghent altarpiece and the Rise of Painting

Curriculum Vitae
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic166657.files//cvs/van_der_velden_cv.pdf