Onderwijs

Godsdiensthistorische context van het christendom

 • Michel Tanret
  Religies van het Oude Nabije Oosten (info)
 • Klaas Smelik
  Het jodendom (info)
 • Danny Praet
  Godsdienstgeschiedenis: Klassieke Oudheid en Vroege Christendom (info)
 • Giovanni Schallenbergh
  De islam (info)
 • Hendrik Pinxten
  Vergelijkende religiestudies (info)

Christendom

 • Danny Praet
  Het christendom (info)

Filosofische context en filosofische benaderingen

 • Johan Braeckman
  Historisch overzicht van de Wijsbegeerte (info)
 • Danny Praet
  Geschiedenis Antieke Wijsbegeerte (info)
 • Danny Praet
  Geschiedenis Middeleeuwse Wijsbegeerte (info)
 • Martin Commers
  Geschiedenis Moderne Wijsbegeerte (info)
 • Freddy Mortier
  Vraagstukken uit de filosofie van de religie (info)
 • Hendrik Pinxten
  Culturele antropologie (info)

Historische context

 • Michel Tanret
  Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten (info)
 • Andries Zuiderhoek
  Geschiedenis van de Klassieke Oudheid (info)
 • Jeroen Deploige
  Geschiedenis van de Middeleeuwen (info)
 • Jo Van Steenbergen
  Geschiedenis van de Islamwereld (info)
 • René Vermeir
  Geschiedenis van de vroegmoderne tijd (info)

Cultuurhistorische context

 • Jeroen Deploige
  Civilisatie: cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis (info)
 • Maximiliaan Martens
  Geschiedenis van de beeldende kunst in de Nederlanden I (info)
 • Dieter Stern
  Tekst- en schriftcultuur van Slavia Orthodoxa (info)
 • Nel Grillaert
  Kunst en cultuur van Byzantium en Slavia Orthodoxa (info)
 • Aleksey Yudin
  Contrastieve Slavische Discoursanalyse (info)

Taalkundige en letterkundige context Bijbel en christendom

Hebreeuws

Grieks

 • Marc De Groote
  Oudgrieks: taalverwerving I (info) & II (info)
 • Koen De Temmerman
  Oudgriekse Letterkunde I (info)
 • Marc de Groote
  Oudgriekse taalkunde: bijzondere vraagstukken (info)
 • Kristoffel Demoen & Gunnar De Boel
  Middeleeuws Griekse Taal- & Letterkunde (info)

Latijn

 • Wilhelmus Verbaal
  Latijn: taalbeheersing I (info) & II (info)
 • Wolfgang de Melo
  Latijnse taalkunde: bijzondere vraagstukken II (info)
 • Wilhelmus Verbaal
  Latijnse Poëtica: Middeleeuwen (info)

Duits

 • Luc De Grauwe
  Oudhoogduitse en Oudsaksische taal- en letterkunde (info)

Gotisch

 • Luc De Grauwe
  Gotisch (info)

Oud-Slavisch

 • Dieter Stern
  Oudslavisch I (info) & II (info)