Lezingenreeks CSCT

Najaar 2021: Christendom, volksgeloof en mirakels

Opnames van de meeste lezingen in deze reeks (7/9) komen online op het youtube-kanaal van Liberas.

Hier is de link naar de eerste lezing over mirakels door Jean-Paul Van Bendegem

Opnames lezingen

Christendom, volksgeloof en mirakels - YouTube

Dinsdagavonden 20 u. tot 21.30 u.

Plaats Liberas, Kramersplein 23, B-9000 Gent

Inschrijven via Liberas zie affiche hieronder voor contact

csct2021

Najaar 2020: Critici van het christendom