Lezingenreeks CSCT

Najaar 2021: Christendom, volksgeloof en mirakels

Dinsdagavonden 20 u. tot 21.30 u.

Plaats Liberas, Kramersplein 23, B-9000 Gent

Inschrijven via Liberas zie affiche hieronder voor contact

csct2021

Najaar 2020: Critici van het christendom