Leden

Vakgroep Wijsbegeerte (LW01)

Vakgroep Geschiedenis (LW03)

Vakgroep Taalkunde (LW06)

Vakgroep Letterkunde (LW07)

Vakgroep Kunst-, muziek- en theaterwetenschappen (LW17)

Vakgroep Vergelijkende Cultuurwetenschappen (LW18)

Vakgroep Talen en Culturen (LW21)

Emeriti

Geassocieerde leden

 


 

Prof. Dr. Johan Braeckman
 • Creationisme, "intelligent design" en darwinisme
 • Scepticisme

Contact en publicaties
Persoonlijke pagina

Dr. Alicja Gescinska

 • Scheler (antropologie, godsbeeld, verantwoordelijkheid)
 • Wojtyla (antropologie en verantwoordelijkheid)
 • Poolse en Russische filosofie

Contact en publicaties

Dr. Annelies Lannoy

 • Godsdienstgeschiedenis, Franz Cumont
 • Laat-antieke religies
 • Modernistische crisis in de katholieke kerk

Contact en publicaties

Prof. Dr. Patrick Loobuyck

 • Christendom en ethiek, fictionalisme
 • Godsdienstfilosofie

Contact en publicaties

Prof. Dr. Freddy Mortier

 • Christendom en ethiek, theïsme-atheïsme-debat
 • Godsdienstfilosofie
Contact en publicaties

Prof. Dr. Danny Praet

 • Het antieke christendom
 • Laat-antieke hagiografie
 • Christelijke seksuele moraal
Contact en publicaties

Annelies Bossu

 

Vakgroep Geschiedenis (LW03)

Prof. Dr. Jeroen Deploige

 • Westerse Middeleeuwen
 • Hagiografie
Contact en publicaties

Dr. Bas Diemel

 • Westerse Middeleeuwen, religieuze vrouwenbewegingen, herinneringspraktijken

Contact en publicaties

Dr. Tjamke Snijders

 • Volle Middeleeuwen, monastieke groepen, handschriftelijke tradities en tekstoverlevering

Contact en publicaties

Prof. Dr. Steven Vanderputten

 • Westerse Middeleeuwen
 • Monastieke tradities
 • Historiografie, hagiografie
Contact en publicaties

Prof. Dr. Anne-Laure Van Bruaene

 • Protestantisme
 • Contra-Reformatie
Contact en publicaties

Prof. Dr. Peter Van Nuffelen

 • Antieke historiografie en godsdienstgeschiedenis
 • Late Oudheid

   Contact en publicaties

Andy Hilkens

 • Politieke en religieuze geschiedenis van het christelijke Oosten
 • Syrisch christendom
 • Syrische geschiedschrijving

           Contact en publicaties

Prof. Dr. Steven Vanden Broecke

 • Wetenschapsgeschiedenis
 • Geschiedenis van het occulte
 • Religieuze geschiedenis
 • Intellectuele geschiedenis
 • Vroegmodern Europa, met inbegrip van antieke en middeleeuwse tradities

  Contact en publicaties

 

Vakgroep Taalkunde (LW06)

Prof. Dr. Marc De Groote (Latijn & Grieks)

 • Christelijk Grieks
 • Byzantijns christendom, theologische traktaten
Contact en publicaties

Prof. Dr. Mark Janse (Latijn & Grieks)

 • Bijbel: Oud-Testamentisch en Nieuw-Testamentisch Grieks
 • Kappadokisch: Grieks-Turkse samenlevingsvormen
Contact en publicaties

Dr. Marieke Van Acker (Frans)

 • Vroege Middeleeuwen, sermoenliteratuur
 • Het beeld van Mohammed in de Westerse Middeleeuwen
Contact en publicaties

Prof. Dr. Luc De Grauwe (Duits)

 • Bijbel: Oud-Germaanse en Duitse versiones
 • Middeleeuws religieus theater

Persoonlijke pagina
Contact en publicaties

 

Vakgroep Letterkunde (LW07)

Prof. Dr. Kristoffel Demoen (Latijn & Grieks)

 • Gregorius van Nazianze
 • Byzantijns christendom
 • Christelijke poëzie; wisselwerking met de antieke traditie
Contact en publicaties

Dr. Jan Nelis (Latijn & Grieks)

 • Receptie Christendom - Oudheid in Nazisme en Fascisme
 • Banden fascisme - katholicisme
Contact en publicaties

Prof. Dr. Wilhelmus Verbaal (Latijn & Grieks)

 • Middeleeuws christelijke literatuur
 • Bernardus van Clairveaux
Contact en publicaties

Maarten Taveirne (Latijn & Grieks)

Prof. Dr. Benjamin Biebuyck (Duits)

 • Nietzsche en het christendom

Contact en publicaties
Persoonlijke pagina

  Dr. Ulrike Wuttke

  Prof. Dr. Koen De Temmerman

  • Antieke roman en vroegchristelijke romaneske literatuur
  • Hagiografie
  • Late Oudheid

           Contact en publicaties
           Persoonlijke pagina

   

  Vakgroep Kunst-, muziek- en theaterwetenschappen (LW17)

  Prof. Dr. Koenraad Jonckheere

  • Kunst en religie
  • Beeldenstorm
  Contact en publicaties

   

  Vakgroep Vergelijkende Cultuurwetenschappen (LW18)

  Prof. Dr. S.N. Balagangadhara

  • Christendom en wereldbeeld, interactie India
  Contact en publicaties

  Dr. Sarah Claerhout

  • Bekering en proselitisme, wisselwerking christendom-India
  Contact en publicaties

  Dr. Jakob De Roover

  • Christendom en politieke filosofie
  Contact en publicaties

  Dr. Lisa Dikomitis

  • Christendom en rituelen, Cypriotische identiteit

  Contact en publicaties
  Persoonlijke pagina

  Prof. Dr. Rik Pinxten

  • Christendom en antropologie

  Contact en publicaties
  Link: http://cici.ugent.be/

   

  Vakgroep Talen en Culturen (LW21)

  Dr. Lara Sels

  • Slavisch christendom
  • Continuïteit Byzantijnse traditie in Slavia Orthodoxa
  Contact en publicaties

  Prof. Dr. Klaas Smelik

  • Bijbel: Oude testament
  • Historische verhouding jodendom-christendom

  Contact en publicaties
  Persoonlijke pagina

  Prof. Dr. Michel Tanret

  • Bijbel: Mesopotamische parallellen en invloeden
  • Het Oude Nabije Oosten, continuïteit religieuze tradities

  Contact en publicaties
  Persoonlijke pagina

  Isabelle Valloton

  • Geschiedenis van de Russische taal
  • Russische middeleeuwse geschiedenis
  • De codex van Novgorod
  Contact en publicaties

  Karolien Vermeulen

  • Bijbel: woordspel in de Hebreeuwse bijbel (Genesis)

           Contact en publicaties
           Persoonlijke pagina

  Prof. Dr. Aleksey Yudin

  • Slavisch christendom, folklore, continuïteit Russische heidendom-volksgeloof
  Contact en publicaties

   

  Emeriti (LW)

  Prof. Dr. Em. Herman De Ley

  Prof. Dr. Em. Marc De Mey

  • Interactie wetenschap-theologie, christelijke kunst, Lam Gods
  Contact en publicaties

  Prof. Dr. Em. Marc Van Uytfanghe

  • Antiek en Middeleeuws christendom
  • Latijnse hagiografie
  Contact en publicaties

  Prof. Dr. Em. Jeannine Vereecken

  • Slavisch christendom, continuïteit Byzantijnse traditie
  • Byzantijns-Orthodoxe kunstgeschiedenis
  Contact en publicaties

  Prof. Dr. Em. Etienne Vermeersch

  • De problematiek van de historische Jezus
  • Theïsme-atheïsme
  • Skepticisme

  Contact
  Persoonlijke pagina: http://www.etiennevermeersch.be/
  Link: http://www.skepp.be/artikels/creationisme

  Prof. Dr. Em. Jan Art

  • Katholicisme
  • Christendom en maatschappij in de 19de-20ste eeuw

            Contact en publicaties

   

  Geassocieerde leden

  Marianne Keppens

  info: http://www.cultuurwetenschap.be/

  Esther Bloch

  info: http://www.cultuurwetenschap.be/